MENU: 2.200.000 – 2.600.000/BÀN

img

Quý khách hàng vui lòng xem qua các thực đơn và liên hệ để đặt món hoặc biết thêm thông tin chi tiết.

Menu 6: 2.600.000

2,600,000 ₫

Menu 6: 2.600.000
Menu 5: 2.600.000

2,600,000 ₫

Menu 5: 2.600.000
Menu 4: 2.550.000

2,550,000 ₫

Menu 4: 2.550.000
Menu 3: 2.450.000
Menu 2: 2.400.000

2,400,000 ₫

Menu 2: 2.400.000
Menu 1: 2.200.000

2,200,000 ₫

Menu 1: 2.200.000