MENU: 2.600.000 / BÀN

img

Quý khách hàng vui lòng xem qua các thực đơn và liên hệ để đặt món hoặc biết thêm thông tin chi tiết.

MENU 10: 2.600.000

2,600,000 ₫

MENU 10: 2.600.000
MENU 10: 2.600.000

2,600,000 ₫

MENU 10: 2.600.000
MENU 9: 2.600.000

2,600,000 ₫

MENU 9: 2.600.000
MENU 8: 2.600.000

2,600,000 ₫

MENU 8: 2.600.000
MENU 7: 2.600.000

2,600,000 ₫

MENU 7: 2.600.000