MENU 2.600.000 – 2.650.000/ BÀN

img

Quý khách hàng vui lòng xem qua các thực đơn và liên hệ để đặt món hoặc biết thêm thông tin chi tiết.

MENU 16: 2.650.000

2,650,000 ₫

MENU 16: 2.650.000
MENU 15: 2.600.000

2,600,000 ₫

MENU 15: 2.600.000
MENU 14: 2.600.000

2,600,000 ₫

MENU 14: 2.600.000
MENU 13: 2.600.000

2,600,000 ₫

MENU 13: 2.600.000
MENU 12: 2.600.000

2,600,000 ₫

MENU 12: 2.600.000
Menu 11: 2.600.000

2,600,000 ₫

Menu 11: 2.600.000