MENU BUFFET

img

Quý khách hàng vui lòng xem qua các thực đơn và liên hệ để đặt món hoặc biết thêm thông tin chi tiết.

900.000/ pax

900,000 ₫

900.000/ pax
800.000/ pax

800,000 ₫

800.000/ pax
700.000/ pax

700,000 ₫

700.000/ pax
600.000/ pax

600,000 ₫

600.000/ pax
550.000/ pax

550,000 ₫

550.000/ pax
500.000/ pax

500,000 ₫

500.000/ pax
450.000/ pax

450,000 ₫

450.000/ pax
420.000/ pax

420,000 ₫

420.000/ pax
380.000/ pax

380,000 ₫

380.000/ pax
320.000/ pax

320,000 ₫

320.000/ pax
280.000/ pax

280,000 ₫

280.000/ pax